Faces of Brugge - Tom Willems

hello world!
Published: 06/10/2018

Faces of Brugge - Tom Willems

Meeting Tom:

I first met Tom when I was dropping off my photo tour flyers at the In & Uit tourist info point.

Like many of the staff giving out info to the many visitors to Brugge, Tom's a smart and hardworking fellow who's always happy to talk and share towards a better understanding.

Only makes sense that he'd be in politics, head of the Young Socialists and on the ballot with SP.A both locally and state elections for 2018. Based on our chats about life and politics and "whatever else" in Brugge: I see him as a worthy one.

Keep up the great work Tom, serving the community can be a thankless task and to see you push through with a progressive mind and an ear to listen to others is heartening in the landscape of life... Especially if you factor in Belgian politics! 😉

"Faces of Brugge" Home

Please introduce yourself in 2 paragraphs.

My name is Tom Willems, I am 27 years old and I live in Sint-Anna. Professionally I work for ‘In & Uit’ (Brugge Plus vzw) as a clerk.

Since elementary school I’ve been a class representative for the ‘Student Council’. At age 15, I joined the ‘ABVV Youth’ and 4 years later the ‘Bruges Young Socialists’, where I am the local chairman.

On May 1st you’ll find me at the Red Rock Rally where I am responsible for the terrain. For the sp.a party I also have a mandate at ‘Footstep vzw’, a social and sheltered workshop.

In addition to my love for politics and the city, I have a passion for languages, traveling, television series, cycling and football.

What would you never change about Brugge?

A logical answer : The authenticity of the city, and in addition, the event policy, as there is plenty to do throughout the whole year. Even before the start of the year, the events calendar is pretty much full.

And with that, we take the supportive netwerk of the various neigborhoods under account.
(Hierbij wordt rekening gehouden met het draagvlak in de verschillende buurten.)

The Bruggeling is really spoiled. There is truly something for everyone. We can enjoy top productions at the cultural center and KAAP, there is the Cactus Festival, classical top concerts at the Concertgebouw, the many events of ‘Brugge Plus’ (Kookeet, Light Festival, Cirque Plus, etc.) and many other small festivals such as Vama Veche.

What would you definitely change about Brugge?

We must continue to focus on the youth. The sp.a and the ‘Young Socialists’ strive to give young people a brighter future by tackling disadvantaged people. Through 'Peer Support' we want better guidance for young people during their school career and during difficult periods in their lives. We must insure work and make living affordable for everyone. We focus on youth work and increase road safety at schools, parks, youth movements and sport centers.

In short, we must invest in young people, because they are the future.

What is your favorite café and/or restaurant in Brugge?

As a socialist, my favorite pub is the ‘Hollandse Vismijn’ on the Fishmarkt. A real people's café where you always meet cool people.

I really enjoy the burgers at ‘Brasserie Gauthierz’. I can’t understand why the Gauthierz burgers has never been nominated for a BoB award (Best of Bruges). Gauthierz also serves the best Mojito.

Where do you see Brugge in 20 years?

Brugge will be a progressive city. A city that is even greener than today, with cozy alternative shopping streets (Ezelstraat, Langestraat, Hoogstraat, etc.). A Brugge where it is interesting for young people to do business and where young artists have a place.

Zeebrugge will revive and become a fine coastal municipality. By establishing cooperation and knowledge platforms, we attract innovative companies and create full-fledged jobs. Bruges has to go there, that is the future.

If you didn't live in Brugge, where would you live and why?

Valencia, without a doubt. It is a tremendously dynamic city where old and new are in harmony with each other. There is a beautiful city park laid out in the old Turia riverbed with sport fields, flower gardens and on the old river mouth lies the modern complex "La cuidad de las artes y ciencias", where art and science meet.
On a culinary level, you are in the "Orange City" and the birthplace of paella. The autonomous region of Valencia is also called "the vegetable garden" of Spain. A fabulous city and region.

Stel jezelf voor in 2 alinea’s.

Ik ben Tom Willems, 27 jaar oud en woon op Sint-Anna. Beroepshalve werk ik voor ‘In&Uit’ (Brugge Plus vzw) als baliemedewerker.

Al van in de lagere school ben ik klasvertegenwoordiger in leerlingen- en studentenraden. Op mijn vijftiende sloot ik me aan bij de ‘ABVV Jongeren’ en vier jaar later bij de ‘Brugse Jongsocialisten’ waar ik ondertussen lokaal voorzitter ben.

Op 1 mei kun je me terugvinden op de ‘Red Rock Rally’ waar ik terreinverantwoordelijke ben. Voor sp.a heb ik ook een mandaat bij ‘Footstep vzw’, een sociale en beschutte werkplaats.

Naast mijn liefde voor de politiek en de stad heb ik een passie voor talen, reizen, series, wielrennen en voetbal.

Wat zou je nooit veranderen aan Brugge?

De authenticiteit van de stad is het logische antwoord. Daarnaast het evenementenbeleid. Het ganse jaar door is er van alles te doen. Nog voor het jaar begint staat de evenementenkalender zo goed als vol. Hierbij wordt rekening gehouden met het draagvlak in de verschillende buurten.

De Bruggeling wordt echt verwend. Er is voor ieder wat wils. Zo kunnen de inwoners genieten van topproducties in het cultuurcentrum en KAAP, het Cactus festival, klassieke top concerten in het Concertgebouw, de evenementen van ‘Brugge Plus’ (Kookeet, lichtfeesten, Cirque Plus, etc.) en vele kleine festivals zoals Vama Veche, Red Rock Rally, Klinkende Kroegen, etc. Brugge leeft!

Wat zou je zeker veranderen aan Brugge?

Men moet zich verder inzetten op de jongerenthema’s. Met de sp.a en Jongsocialisten willen we jongeren een mooie toekomst geven door kansarmoede aan te pakken. Via ‘Peer-Support’ willen we jongeren beter begeleiden tijdens hun schoolcarrière en moeilijke periodes in hun leven.

We moeten werk verzekeren en wonen betaalbaar maken voor iedereen. Jonge ondernemers gaan we ondersteunen en lokale talenten geven we een publiek forum. We zetten in op jeugdwerk en verhogen de verkeersveiligheid bij scholen, parken, jeugdbewegingen en sportcentra.
Kortom we investeren in jongeren, want zij zijn de toekomst.

Wat is je favoriete café en/of restaurant in Brugge?

Als socialist is mijn stamcafé de ‘Hollandse Vismijn’ op de Vismarkt. Een echt volkscafé waar je altijd toffe mensen ontmoet. Waar er wordt gekaart op vrijdag en waar het voetbal op staat.

Zelf geniet ik ook van de burgers bij ‘Brasserie Gauthierz’. Dat de Gauthierz burger nog nooit genomineerd werd voor een BoB-award (Best of Bruges) snap ik echt niet. Ook voor de beste mojito van Brugge moet je bij Gauthierz zijn.

Waar zie je Brugge in 20 jaar?

Brugge zal een progressieve stad zijn. Een stad die nog groener is dan vandaag, met gezellige alternatieve winkelstraten (Ezelstraat, Langestraat, Hoogstraat, etc.). Een Brugge waar het voor jongeren interessant is te ondernemen en waar jonge artiesten hun plek hebben.
Zeebrugge zal heropleven en een fijne kustgemeente worden. Door samenwerkings- en kennisplatformen op te richten, trekken we innovatieve bedrijven aan en creëren we volwaardige jobs. Daar moet Brugge naartoe, dat is de toekomst.

Als je niet in Brugge zou wonen, waar dan wel (en waarom)?

Valencia, zonder twijfel. Het is een enorm dynamische stad waar oude en moderne gebouwen in harmonie zijn met elkaar. Er is een prachtig stadspark aangelegd in de oude rivierbedding van de Turia met sportvelden, bloementuinen en aan de oude riviermonding ligt het moderne complex “La cuidad de las artes y ciencias”, waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten.

Op culinair vlak zit je goed in de “Sinaasappelstad” en de geboortestreek van de paella. De autonome regio Valencia wordt ook wel “de moestuin” van Spanje genoemd. Een fabuleuze stad en regio dus.

"Faces of Brugge" Home

More Faces of Brugge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open & Private Photo Tours

Also Interesting...

The Tour for ALL Photographers!

Casual beginner to seasoned pro: all are welcome.
+32 486 175 275
BOOK NOW

Cookies in use only for basic function & tour booking, respecting your privacy along the way… 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram